Fokdoel

Het fokdoel, welke ik tracht te verwezenlijken zou ik als volgt willen omschrijven.

Het fokken van ruim ontwikkelde en goed bespierde schapen.
Deze schapen zijn in staat om op gemakkelijke wijze af te lammeren en twee lammeren groot te brengen.

Tevens streef ik naar een schaap met een fraai type en sterk beenwerk. Deze schapen moeten in staat zijn om op 1 – jarige leeftijd af te lammeren.

Alle halfjarige ooien worden daarom ook toegelaten bij de ram.

Kortom, een rastypisch schaap, welke uitblinkt in gebruikseigenschappen en een lange levensduur geniet.

Ook de groeisnelheid speelt bij de selectie een belangrijke rol.

Zo zullen de lammeren een jeugdgroei moeten behalen tussen de 250 en 400 gram/dag.