Inspectie 2020

Inspectie 2020

Medio november 2020 heeft de jaarlijkse inspectie en inschrijving van de schapen in het stamboek plaats gevonden.
Altijd weer een mooi (ijk) moment om te zien hoe de ontwikkeling in de fokkerij is gegaan.

Witte Texelaar

Er zijn 13 ooien definitief ingeschreven met de volgende cijfers voor het algemeen voorkomen:

1 x 87 pnt
4 x 88 pnt
3 x 89 pnt
3 x 90 pnt
2 x 91 pnt

Het gemiddelde van de 8 exterieurkenmerken van deze 13 ooien is hieronder weer gegeven.

Kop 88,9 pnt ontwikkeling 91,2 pnt bespiering 89,3 pnt evenredigheid 89,1 pnt 

type 89,1 pnt beenwerk 85,9 pnt vacht 88,2 pnt algemeen voorkomen 89,1 pntAlle dieren zijn gemeten.

De gemiddelde maten zijn als volgt:

hoogte 67 , 1 cm diepte 34,9 cm lengte 78,1 cm

5655-23259
5655-23352