Inspectie 2021

Inspectie 2021

Medio november 2021 zijn de witte en de dassenkoptexelaars beoordeeld door de inspecteurs en ingeschreven in het stamboek !

Witte Texelaars

Er zijn 13 witte texelaar ooien definitief ingeschreven en 1 ooi is herhaald gekeurd.
De punten voor algemeen voorkomen voor deze 14 ooien is als volgt verdeeld.

3 maal 87 pnt
5 maal 88 pnt
2 maal 89 pnt
2 maal 90 pnt
1 maal 91 pnt
1 maal 92 pnt

Het gemiddelde voor alle exterieuronderdelen van deze 14 ooien is :

Kop 87,95 ontwikkeling 90,86 bespiering 89,61 evenredigheid 88,78 type 88,65

beenw 85,15 vacht 87,72 alg. vk 88,72

De gemiddelde maten voor deze ooien zijn :
hoogte 66,78 cm borstdiepte 35,55 cm lengte 78,43

Ten opzicht van de inschrijving in 2020 is met name de borstdiepte en de lengte van de dieren toegenomen, bij een gelijkblijvende hoogtemaat.

Dan zijn er nog 4 rammen ingeschreven.

Twee met een definitieve opname :

0228-76135 91 besp en 89 Av, hoogte 76 cm, borstdiepte 39 cm lengte 86 cm; ( Fokker Tjerk Santema)
5655-23361 89 besp en 88 Av, hoogte 73 cm, borstdiepte 37 cm lengte 84 cm;

Twee rammen zijn voorlopig opgenomen :

5655-23500 88 besp en 87 Av
3230-92390 87 besp en 87 Av (fokker Jos van Bergen )

Dassenkoptexelaar

Er zijn 7 dassenkoptexelaars definitief ingeschreven met de volgende scores voor algemeen voorkomen.

3 maal 87 pnt
2 maal 88 pnt en
2 maal 89 pnt.

Ram 26341-94594 ( fokker B.Spronk) is definitief ingeschreven met 89 besp en 89 Algemeen voorkomen.

Hieronder enkel ooien en de dassenkopram welke zijn ingeschreven.
De witte rammen met bijbehorende foto’s en afstammingsbewijzen, kunt u vinden onder het tabblad rammen !