Banner3.png
Op zaterdag 19 augustus 2017 hebben we een aantal fokschapen mogen presenteren op de Nationale Texelaar keuring 2017.
In de categorie rammen geboren in 2015 werd de zelfgefokte ram 5655-20889 1 A geplaatst in zijn sterke rubriek.
Deze ram mocht in het middagprograamma meedoen met het kampioenschap oudere rammen, maar kon net niet meedoen om de prijzen.

In de categorie rammen geboren in 2016 kwam ram 00189-73153 op een verdienstelijke 1 B plaats terecht en mocht dus ook meedoen in de
kampioenskeuring. Daar moest hij zijn meerdere erkennen en afhaken.

Het drietal 1-jarige ooien gezoogd, 5655-21004/21017/21019 behaalde een 1 D plaats in hun rubriek.
Van dit drietal was ooi 21017  aangestipt om mee te mogen doen aan het individuele kampioenschap gezoogde jaarlingooien.
Zij werd vlot opgesteld bij de beste 5 dieren en even later tot reservekampioen gezoogde jaarlingooi gekroond !

Ons drietal 1-jarige ooien ongezoogd, 5655-20992/21000 en 21003 kreeg eveneeens een mooie  1 D plek toebedeeld.
Ooi 20992 was aangestipt en mocht ook meedoen bij het individuele kampioenschap ongezoogde jaarlingooien.
Zij werd  bij de beste 5 jaarlingooien opgesteld en behaalde uiteindelijk een derde plaats in dit kampioenschap.

Het drietal dassenkopramlammeren werd in hun rubriek 1B.


                                                                             gezoogde ooi 5655-21017  res.kamp                                                                                           eenjarige ram 00189-73153   1B


                                                                                                    ram  5655-20889   1 A