Banner3.png
Herfstinspectie 2016 met heel mooie cijfers.

Op 7 december 2016 is de herfstinspectie uitgevoerd door  Marjo en Johan. Twee inspecteurs die natuurlijk extra
kritisch de schapen van een collega inspecteur beoordelen.
Alle dieren kunnen de toets der kritiek zeker doorstaan getuige de onderstaande cijfers.
Er zijn 13 anderhalfjarige (grotendeels) gezoogde ooien ingeschreven.
Voor algemeen voorkomen behaalden zij de volgende scores :
Twee maal 87 , vier maal 88, vier maal 89, twee maal 90 en een maal 91 punten

Het gemiddelde voor de onderdelen van deze 13 ooien ziet er zo uit :

kop ontw besp even type bw vacht alg. vk
88.8 90.3 89.7 88.5 88.8 84.6 88.4 88.8

De rammen zijn alsvolgt opgenomen :

eigen fokprodukt  anderhalfjarige ram 5655-20889 

kop ontw besp even type bw vacht alg. vk
89 92 89 89 89 84 89 89

ramlam 5630-43219 (fokker Dick Roele)    besp 88   AV  88
ramlam 0189-73153 (fokker I.Altenburg)    besp 88   AV  87
ramlam 0166-46535 (fokker J v/d Schaaf)  besp 87   AV 86

ooi 5655-20945 (A91)

ooi 5655-20899 (A90)

ram 00189-73153