Banner3.png
In de herfst van 2015 zijn vier fokrammen ingezet.Allereerst de nieuwe aanwinst de 2,5 jarige  Ram 0228-42442 (afstamming), een ruim ontwikkelde mooi evenredige goed bespierde fraaitypische ram.

Dan de  anderhalfjarige ram 3943-94600, (afstamming) een ruim ontwikkelde best bespierde ram met een scheutje Rodenburg bloed, die verleden jaar ook als ramlam is ingezet.
Voorts de jonge ram  5718-22683, (afstamming) zoon van ram 2964-0681, met een super moederlijn uit de stal van Commandeur en
tenslotte is op beperkte schaal ingezet ram 5249-62987, (afstamming) een zeer fraaitypische goed ontwikkelde ram met als vader de eerder door ons gebruikte ram 5682-24016.
5249-62897