Banner3.png
Donderdag 31 juli jl heeft de foktechnische commissie van het TSNH de nakomelingen van ram 5655-20710 beoordeeld en hem het premieschap verleent.

De ram is geboren 26-02-2013  als 2-ling,  FW1 : 100/36
Fokker/eig: W.S.M.Rodenburg, Haringhuizen

Hieronder de rapportage van de voltallige foktechnische commissie van het TSNH.

Het betreft een uniforme groep fraai typische lammeren.
De rammen zijn extra  goed ontwikkeld en vertonen met name in de middenhand veel lengte.
De benen zijn correct in gang en  stand en voorzien van droog en fijn bot, ook zijn de benen voorzien van een goede hak en vertonen veel kracht in de poten.
Alle dieren hebben een fijn gesloten vast gestapelde vacht.
De koppen zijn goed gevormd en sprekend .
De hals /nek is voldoende lang en correct geplaatst.
De achterhand is breed en de kruisen zijn lang en lichthellend .

Kortom weer een mooie opsteker voor onze fokkerij.
Ramlam 5655-20788, zoon van premieram 20710