Banner2.png
Op 15 november jl is stamboekinspecteur Dirk Reijne voor de laatste keer langs geweest voor de jaarlijkse herfstinspectie.
Dit is toch altijd weer een moment om naar uit te zien en tevens een mooi ijkpunt om te zien of er weer vooruitgang
geboekt is in de de fokkerij.  Dit laatste is zeker het geval, getuige de mooie cijfers die de rammen en ooien hebben behaald.
Maar liefst  3 ooien hebben de A status mogen ontvangen !!

OOIEN  :

Er zijn 20 witte texelaars definitief ingeschreven .
4 maal AB 86,  4 maal AB 87,  9 maal AB 88 en 3  maal A-90
Opvallend was dat voor de onderdelen ontwikkeling en bespiering hoge scores zijn gehaald.
Gemiddeld kwam de ontwikkeling  op 88,6 punten uit, terwijl de bespiering op 88,4 zit.
De overige onderdelen als kop,evenredigheid en type scoorden gemiddeld  rond de 88 punten.

Een groot aantal ooien ziin gemeten, waarbij een gemiddelde hoogtemaat van 67 cm werd gehaald.
De gemiddelde lengtemaat bij die ooien lag rond de  78 cm.
De grootste ooi heeft een hoogtemaat van 72 cm, een dieptemaat van 37 cm en een lengte van maar liefst 87 cm.

RAMMEN :
Bij de halfjarige rammen werden ook mooie cijfers gehaald.

5655-20719  be 89  av  88   h=64  d=34  l=79
5655-20707  be 88  av  87   h=67  d=34  l=76
5655-20725  be 88  av  87   h=64  d=33  l=74
5249-62947  be 88  av  88   h=67  d=32  l=78  (fokker J.H.Roozendaal)

De 1,5 jarige ram 0228-42386 is definitief opgenomen met de volgende cijfers.
ontw 91 besp 89  en AV  88 h=72  d=38  l=83

Dassenkoptexelaars

Toevalligerwijs hebben wij die dag ook bezoek gehad van Co de Wildt, die de dassenkoptexelaars heeft ingeschreven.
De twee anderhalfjarige ooien zijn met 88 en 89 punten voor  alg. voorkomen ingeschreven en de
halfjarige ram met 86 punten voor algemeen voorkomen.

A-ooi 5655-57707


A-ooi   5655-29462


A-ooi 5655-29524


26332-29509  ( AB 89 )