Banner1.png
Op 1 november jl heeft Co de Wildt, inspecteur bij het stamboek blauwe texelaars de nu 1,5 jarige ram
definitief ingeschreven.

Deze ruim ontwikkelde super bespierde ram heeft 88 punten voor algemeen voorkomen gekregen.
De ram heeft inmiddels de twee aanwezige dassenkop ooien gedekt.

26308-0004


ram ontw. besp. evenr. type beenw. vacht. alg.vk hoog lang diep
26308-0004 92 89 88 88 87 88 88 72 85 36