Banner2.png

Op  12 november jl heeft stamboekinspecteur Dirk Reyne , 10 ooien  definitief  en 5 ramlammeren voorlopig opgenomen in het stamboekregister. De ooien scoorden 2 maal AB 86, eenmaal AB 87,  viermaal  AB 88, tweemaal AB 89  en eenmaal  A 90.


De scores van de ramlammeren was ook zeer goed, namelijk 2 maal  AB 87  en 3 maal AB 88. Hieronder zijn alle cijfers  van de ramlammeren weer gegeven :  

nummer kop ontw besp evenr type beenw vacht alg.vk hgt diep lang vader alg.vk
4144-7411 84 89 89 88 87 85 87 87 64 32 75 5262-92073 AB 87
5630-43052 89 87 88 86 87 83 86 87 62 32 71 4030-3780 A 90
5682-24003 87 90 88 89 88 85 88 88 64 33 75 5897-1389 A 90
5682-24024 87 89 89 88 88 86 89 88 64 32 75 5897-1389 A 90
0228-47505 88 88 88 89 88 86 87 88 63 32 73 0228-2355 AB 89


5655-0815
5655 - 0815   A 90   ( V= 0228 - 2147 P )

kop ontw besp evenr type been vacht alg.vk 5655 
90 89 89 91 90 87 89 90 0815