Banner1.png
Woensdag 3 augustus j.l. zijn de nakomelingen van de rammen 24003 en 24024 op hun kwaliteiten beoordeeld.
De commissie onder aanvoering van stamboekinspecteur Dirk Reijne was unaniem van mening, dat beide rammen
hun goede eigenschappen hebben meegegeven aan zowel de manlijke als vrouwlijke nakomelingen.

Beide rammen mogen vanaf heden de "P" achter hun nummer meevoeren.
Enkele passages uit het verslag van ram 24003 :
de lammeren zijn ruim voldoende uniform en ruim ontwikkeld;
de koppen zijn blank en sprekend; zij hebben goed gevormde voorhanden;
de middenhanden zijn goed van lengte en de kruisen goed gevormd;
de bespiering is van goed tot zeer goed, de vachten zijn goed gesloten en fijn van draad;
het beenwerk is correct gesteld en wordt goed gebruikt.

Ooilam 29401
ooilam 5655 - 29401 (v=24024)

Ooilam 57792
ooilam 5655 - 57792  (v=24003)