Banner2.png
Dit jaar is  voor het eerste jaar deelgenomen aan het vleeslamproject.
Op 1 augustus zijn van alle lammeren de  spierdikte en vetbedekking gemeten en zijn de gewichten bepaald. Hierna kan de vleeslamindex berekend worden.

De meetresultaten zijn zeer bemoedigend te noemen. De spierdikte lag op een gemiddelde van bijna 26 mm.